Biznes info


Założenia równowagi przestrzennej i budowy modelu tej równowagi.

1) Badany układ społeczno-gospodarczy ma wymiar przestrzenny i jest systemem regionów (chodzi tu zarówno o regiony działania, jak i regiony ekonomiczne), które są powiązane ze sobą stosunkami wymiennymi. Ale chodzi tu również o powiązanie podregionów. W ramach stosunków w Unii Europejskiej stworzono podregiony jako jednostki statystyczne, jako najważniejszy układ odniesienia. Te podregiony nazywają się w skrócie NUTS (NUTZ). – NUTS-1 oznacza całe państwo. – NUTS-2 to jest region (bardzo ważny). Nie ma relacji Burgundia-Paryż-Bruksela. Jest relacja Burgundia-Bruksela. – NUTS-3 to są podregiony. W województwie podkarpackim są 2 podregiony: krośnieńsko-przemyski i rzeszowsko-tamobrzeski. Są to oficjalnie zarejestrowane w UE. – NUTS-5 to są powiaty. – NUTS-6 to są gminy.

2) System (układ) ten poza dobrami ekonomicznymi produkuje i konsumuje dobra nieekonomiczne. Różnica między dobrami ekonomicznymi i pozaekonomicznymi dotyczy stopnia określoności. Dobra ekonomiczne są ściśle określone, a dobra nieekonomiczne nie są ściśle określone. Są to takie dobra, jak: władza, szacunek, przedsiębiorczość, kwalifikacje. W tym względzie badanie systemów regionalnych pod kątem równowagi przestrzennej obejmuje określenie warunków, jakie system musi spełnić, aby osiągnąć stan równowagi oraz przeprowadzić dowód, że dla systemu i dla układu określonego przez te warunki równowaga rzeczywiście istnieje.

3) Wprowadza się nowe podmioty gospodarcze – oprócz osób i przedsiębiorstw – organizacje zarządzane zbiorowo oraz instytucje, które kierują się nie dobrem w postaci zysku, ale dobrem publicznym. Możemy więc powiedzieć, że są to instytucje non-profit.

4) Dopuszcza się wpływ systemów wartości i norm społecznych na decyzje poszczególnych podmiotów gospodarczych, niegospodarczych w gospodarce przestrzennej. Tymi podmiotami są władze publiczne na różnych szczeblach, są podmioty gospodarujące różnych rzędów, są gospodarstwa domowe, są także pojedynczy ludzie, których gospodarka przestrzenna bezpośrednio dotyczy, których interes jest ujęty w gospodarce przestrzennej.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12