Biznes info


Swoboda przepływu usług
Swoboda przepływu usług jest drugim podstawowym elementem wolnego rynku w Unii Europejskiej i polega na otworzeniu się rynków narodowych na taki przepływ oraz przewiduje harmonizację polityki w tym zakresie. Oznacza możność świadczenia usług przez obywatela jednego z państw członkowskich na terytorium innego państwa członkowskiego, bez konieczności zakładania tam przedsiębiorstwa. Jest to prawo do prowadzenia nieskrępowanej działalności gospodarczej na terenie całej Unii, a z nim jest naturalnie związane prawo do wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium każdego państwa członkowskiego.

Swoboda przepływu osób
Kolejnym ważnym elementem składowym wolnego rynku jest swoboda przepływu osób. Polega ona na uprawnieniu do nieograniczonego poruszania się i osiedlania na terenie całej Unii osób przybywających z jednego państwa członkowskiego do drugiego w celu podejmowania pracy. Obejmuje też współmałżonków i zstępnych, dotyczy też tych, którym ustaje zatrudnienie lub sami prowadzą działalność gospodarczą. W tym zakresie obowiązuje zakaz wszelkiej dyskryminacji, np. pracownicy, przenoszący się do innego kraju nie tracą praw nabytych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Swoboda przepływu kapitału
Swoboda przepływu kapitału, polega na prawie do zawierania samodzielnych transakcji finansowych, niezwiązanych z przepływem towarów, ludzi czy usług, ale tez warunkuje korzystanie z pozostałych swobód. Swoboda ta, mogąc wpływać na równowagę bilansu płatniczego, a przez to i decydować o stanie całej gospodarki, napotykała opór we wcielaniu w życie. Traktat o Unii Europejskiej zakazał, więc wszelkich ograniczeń w przepływie kapitału między państwami członkowskimi. Tym samym została otwarta droga do ustanowienia wspólnego rynku usług finansowych i papierów wartościowych. W wymiarze jednostkowym oznacza ona prawo obywateli państw członkowskich do zakładania rachunków bankowych oraz przeprowadzania operacji bankowych na terytorium Unii bez ograniczeń.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12