Biznes info


Rola decyzji i czasu (w przejściach czy w stanach obiektu?) 1) A – decyzja może być podjęta, czas nie gra specjalnej roli; 2) NK – decyzja musi być podjęta, czas określa głębokość wejścia w podzbiór NK; 3) K – decyzja musi być podjęta niezwłocznie, czas gra podstawową rolę. Każda decyzja /D/ oddziałująca na dany obiekt i powodująca zmianę jakiejś jego cechy-jeśli obiekt jest sterowalny- pociąga za sobą reakcje /R/ tego obiektu. Jeśli obiekt jest inercyjny, reakcja zawsze składa się z dwóch części: 1) stanu przejściowego /SP/ periodycznego lub aperiodycznego, zanikającego z upływem czasu /przy założeniu, że obiekt jest stabilny w odpowiednim sensie/, 2) stanu ustalonego /SU/. W reakcji obiektu na decyzje najpierw obserwowany jest stan przejściowy, a potem /w przeważającej mierze/ stan ustalony. Efekt w postaci wyjścia NK lub K uzyskuje się najczęściej z pewnym opóźnieniem. Czas uzyskania efektu oznaczymy symbolem TUE. Po podjęciu decyzji ponowna ocena stanu może odbyć się nie wcześniej niż po czasie TUE.

Do tego momentu nie będziemy mogli stwierdzić żadnej zmiany wynikającej z naszej decyzji, a tym bardziej określić czy zmiana odbywa się we właściwym kierunku. Efektów nie można stwierdzić wcześniej niż mogą one wystąpić. W rzeczywistości czas TUE może być bardzo krótki np. minutowa reakcję giełdy na zmianę sytuacji, może tez być kilkuletni np. efekty polityki deglomeracyjnej czy sterowaniem migracjami. Jeżeli decyzje zmiany podejmowane są rzadko w odstępach niemniejszych niż kilkunastokrotność TUE, teoretycznie można obserwować zarówno stan przejściowy, jak i stan ustalony np. skutki wybuchu wulkanu/. Częściej jednak mamy do czynienia z sekwencjami szybko po sobie następujących decyzji zmian, a to, co jest obserwowane, jest tylko stanem przejściowym np. zmiany intensywności konsumpcji w wyniku zmian cen.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12