Biznes info


Pod pojęciem popytu rozumiemy zapotrzebowanie na dobra ekonomiczne. Przy czym popyt może mieć charakter: 1) potencjalny – wszelkie potrzeby społeczne; 2) efektywny – potrzeby społeczne przy uwzględnieniu siły nabywczej społeczeństwa. Na popyt efektywny mają wpływ przede wszystkim zróżnicowane przestrzennie płace i ceny. Poza tym znaczenie ma cenowa i dochodowa elastyczność popytu oraz dobra komplementarne i […]

Dlatego też w drugim przybliżeniu wskazane jest wyróżnienie w podzbiorze I dwu podzbiorów stanów charakterystycznych: – zbioru stanów dających się zaakceptować przez danego obserwatora /A/, a więc takich które nie wymagają zmian w sposobie działania obiektu,- zbioru stanów nie dających się zaakceptować/ NA/, takich które wymagają zmian w sposobie działania obiektu. W trzecim przybliżeniu można […]

W ujęciu tym na wskutek efektu uśredniania, zmiany są zawsze szybsze od najwolniejszych a wolniejsze od najszybszych zmian składowych, zaś chwilowa szybkość zmian zależy od synchronizacji wspomnianych zmian obserwowanych w ujęciu mikroskopowym. Oddziaływanie instrumentów w tym ujęciu jest teoretycznie jednakowe dla całego systemu. W ujęciu makroskopowym zaobserwowanie w dwu lub więcej procesów przejścia występujących jednocześnie […]

Można wyróżnić następujące granice: 1) Granice pomiędzy obszarami różnorodnych dóbr. 2) Granice pomiędzy obszarami różnorodnych rynków. Granice pomiędzy obszarami różnorodnych dóbr albo różnorodnych form rozdzielają obszary konsumpcji, produkcji. Linie graniczne wiążą się ze specyfiką systemu, podobnie jak i strefy graniczne. Linie graniczne zakreślają granice między obszarami zwykłymi oraz przy wewnętrznym podobieństwie miast i regionów oddzielają […]

Zwieńczeniem powyższych procesów miałaby być unia polityczna. Generalnie jednak, dotychczasowa praktyka wskazuje, że dobrowolna integracja polityczna jest zwykle następstwem ujednoliceń kulturowo ideowych i konwergencji gospodarczej. Samoistne bądź wyprzedzające polityczne posunięcia prointegracyjne, jak dotąd, nie zaowocowały pozytywnymi skutkami. Unia polityczna- forma porozumienia, polegająca na unifikacji polityki wewnętrznej i zagranicznej partnerów, czyli na rezygnacji z autonomii w […]


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12