Biznes info


Przypuśćmy, że jesteś w posiadaniu 5000 dol., które chciałbyś zainwestować na rynku akcji. Ponieważ masz tylko 5000 dol., możesz nabyć jedynie niewielką liczbę udziałów. Broker powie ci, że twój zakup jest na tyle mały, że prowizja maklerska za kupno wskazanych przez ciebie akcji będzie stanowiła znacząc} procent ceny zakupu akcji. Jeśli zamiast kupna akcji postanowisz zainwestować w obligacje, problem stanie się jeszcze trudniejszy, ponieważ najmniejsza wartość nominalna obligacji, na które mógłbyś się zdecydować, wynosi 10000 dol., a ty nie dysponujesz aż tak wysoką sumą. Poza tym broker może w ogóle nie wyrazić zainteresowania podejmowaniem współpracy z tobą, jako że wysokość twojego rachunku nie czyni opłacalnym czasu, jaki musiałby poświęcić na zajmowanie się nim. Jesteś rozczarowany i uświadamiasz sobie, że korzystanie z rynków finansowych w celu pomnożenia ciężko zapracowanych oszczędności leży poza zasięgiem twoich możliwości. Pewnym pocieszeniem dla ciebie niech będzie to, że nie jesteś jedyną osobą, która została wyeliminowana przez wysokie koszty transakcyjne. To dotyczy większości z nas: przeważająca część amerykańskich gospodarstw domowych nigdy nie była w posiadaniu żadnych papierów wartościowych.

Problem podobny do problemu wraków pojawia się na rynkach papierów wartościowych, czyli na rynku papierów dłużnych (obligacji) oraz na rynku akcji. Przypuśćmy, że nasz przyjaciel Irving Inwestor, potencjalny nabywca takich papierów wartościowych jak akcje zwykłe, nie potrafi rozróżnić dobrych, przynoszących duże zyski i obciążonych niewielkim ryzykiem firm od słabych przedsiębiorstw, których oczekiwane zyski są nikłe, natomiast ryzyko – wysokie. W tej sytuacji Irving będzie skłonny zapłacić cenę odpowiadającą średniej jakości przedsiębiorstw emitujących akcje – cenę, która leży pomiędzy wartością papierów wartościowych kiepskiej firmy a wartością papierów emitowanych przez firmy o dobrej kondycji. Jeśli właściciele lub zarząd dobrej firmy są lepiej poinformowani niż Irving i wiedzą, że ich oferta jest dobra, wiedzą również, że ich papiery wartościowe zostały wycenione poniżej wartości i nie zechcą sprzedać ich Indngowi po cenie, jaką ten byłby gotowy zaakceptować. A zatem słabe przedsiębiorstwa, których papiery wartościowe są warte mniej, niż wynosi cena, okażą się być jedynymi, które postanowią sprzedać swoje papiery Irvingowi. Nasz znajomy nie jest jednak naiwny; nie zechce inwestować w papiery kiepskich firm, więc zrezygnuje z zakupów na rynku. W wyniku procesów analogicznych do tych. które miały miejsce na rynku używanych samochodów, rynek papierów wartościowych utraci sprawność funkcjonowania, ponieważ niewiele firm zaoferuje na nim swoje papiery w celu uzyskania potrzebnych funduszy.

Negatywna selekcja zakłóca funkcjonowanie rynków finansowych tylko w sytuacji, kiedy kredytodawca ponosi straty wskutek niezdolności do spłacania należności kredytowych i upadłości kredytobiorcy. Zabezpieczenie, czyli własność przyrzeczona kredytodawcy na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, redukuje skutki negatywnej selekcji, ponieważ zmniejsza straty kredytodawcy na wypadek upadłości kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca nie spłaca otrzymanego kredytu, kredytodawca może sprzedać przedmiot stanowiący zabezpieczenie i wykorzystać uzyskaną sumę na pokrycie strat związanych z niespłaconym kredytem. Na przykład, jeżeli nie spłacisz kredytu hipotecznego, kredytodawca może przejąć twój dom, zlicytować go i przeznaczyć otrzymane pieniądze na pokrycie kredytu. Kredytodawcy są zatem bardziej skłonni udzielać kredytów posiadających zabezpieczenie, zaś kredytobiorcy takiego zabezpieczenia dostarczać, ponieważ zmniejszone ryzyko, na jakie narażony jest kredytodawca, zwiększa prawdopodobieństwo, że kredytobiorca otrzyma kredyt za pierwszym razem i być może na korzystniejszych warunkach. Obecność negatywnej selekcji na rynkach kredytowych wyjaśnia zatem, dlaczego zabezpieczenia stanowią tak istotną cechę umów kredytowych.

Rozwój taniej technologii komputerowej oznacza, że wraz z nastaniem ery pieniądza elektronicznego rozpoczynamy wejście w nowy etap światowej ewolucji systemów płatniczych. Pieniądz elektroniczny (zwany także e-pieniądzem) jest to pieniądz przechowywany elektronicznie; występuje w kilku postaciach. Karty debetowe, bardzo podobne do kart kredytowych, umożliwiają konsumentom zakupy dóbr przez bezpośredni transfer funduszy z ich rachunku bankowego na rachunek sprzedawcy. Kart debetowych można używać \v większości miejsc, w których akceptowane są karty kredytowe, a korzystanie z nich obecnie staje się szybsze niż operowanie gotówką. Jeżeli na przykład kupujesz artykuły spożywcze w wielu różnych supermarketach, możesz wsunąć swoją kartę debetową do czytnika przy kasie końcowej i przycisnąć guzik, a cała należność za zakupy zostanie natychmiast pobrana z twojego konta bankowego. Większość banków i firm, takich jak Visa czy MasterCard, wydaje karty debetowe. Zwykła karta bankomatowa również często funkcjonuje jak karta debetowa. Karty te również wyglądają jak karty kredytowe lub debetowe, różnią się jednak tym, że zawierają stałą sumę cyfrowej gotówki. Najprostsza forma karty kupowana jest za określoną ilość dolarów, które konsument wypłaca. Bardziej skomplikowane karty znane są jako karty smart. Wbudowany w nie chip komputerowy pozwala w dowolnej chwili naładować je cyfrową gotówką z rachunku bankowego właściciela karty. Karty smart mogą być ładowane z bankomatów, komputerów osobistych lub specjalnie wyposażonych telefonów.

Częścią Traktatu o Unii Europejskiej zawartego w Maastricht w grudniu 1991 r. było przyjęcie przez Europejską Komisję Ekonomiczną planu utworzenia wspólnej waluty europejskiej opartej na ECU: European Curren-cy Unit. Zwolennicy unii monetarnej jako zaletę podkreślają, że wspólna waluta wyeliminuje koszty transakcyjne związane z wymianą waluty jednego państwa na walutę innego. Jednak motywem utworzenia unii monetarnej nie jest po prostu zwiększenie efektywności związane z niższymi kosztami transakcyjnymi, ale presja, jaką wywarłaby tego rodzaju unia na działania prowadzące do integracji różnych gospodarek europejskich. Pomimo pytań dotyczących wykonalności i potrzeby ujednolicania waluty, w grudniu 1995 przedstawiciele rządów 15 państw UE zawarli porozumienie o wprowadzeniu w 1999 r. wspólnej waluty, zwanej euro. Zaplanowany rozkład działań obejmuje podjęcie w początkach 1998 r. decyzji, które państwa kwalifikują się do członkostwa w unii walutowej oraz utworzenie nowego Europejskiego Banku Centralnego. Następnie z dniem l stycznia 1999 r. kursy walut zakwalifikowanych państw zostaną ustalone, Europejski Bank Centralny przejmie politykę pieniężną, a rządy państw członkowskich rozpoczną emisję zobowiązań nominowanych w euro. Do początku 2002 r. pojawią się w obiegu monety i banknoty euro, a sklepy będą podawać ceny w nowej walucie. Do czerwca 2002 stare waluty krajowe zostaną całkowicie wyeliminowane, a w państwach członkowskich używane będzie tylko euro.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12