Biznes info


Polityka rolna stała się ofiarą własnego sukcesu – liczba pracujących w rolnictwie spadła w latach dziewięćdziesiątych do poziomu 8% ludności czynnej zawodowo. Doprowadzono jednak do 2-procentowego rocznego wzrostu produkcji przy wzroście konsumpcji tylko o 0,5%. Już w latach osiemdziesiątych rozpoczęto reformę sektora rolnego. Wiosną 1984 r, wprowadzono gwarantowane kwoty produkcyjne na mleko, a przy nadprodukcji rolnik otrzymywał niższe ceny. W 1988 r. podobny mechanizm objął zboża, rośliny oleiste i białkowe. Zaproponowano rolnikom zaniechanie upraw na 5 lat na obszarze 20% pól. W zamian mieli otrzymywać premię i mogli przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat. Przyjęto dyscyplinę budżetową. Decyzją Rady Unii Europejskiej określono granicę wydatków: w latach 1988-1995 miała ona wynieść 27,5 mld ecu. W kolejnych latach wzrost rocznych wydatków nie powinien przekraczać 74% rocznej stopy wzrostu PKB. W 1991 r. komisarz ds. rolnictwa Ray MacSharry przedłożył dalsze propozycje reform, zakładające wspieranie gospodarstw rodzinnych jako najlepszej formy gospodarstwa rolnego (tzw. plan MacSharryłego). Miało to sprzyjać wzrostowi konkurencyjności na rynku światowym. W maju 1992 r. Rada podjęła decyzję o obniżeniu cen interwencyjnych zbóż o 33% w ciągu trzech lat, zmniejszenie kwot gwarantowanych na masło (1% rocznie przez dziesięć lat) i na mięso wołowe o 15%. Propaguje się gospodarstwa ekologiczne i zalesianie nieużytków. Dzięki powyższym decyzjom udało się osiągnąć wzrost konsumpcji i dochodów gospodarstw rolnych przy spadku produkcji rolnej i zapasów. Spadła również sprzedaż nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Do 1995 r. z obszaru upraw wyłączono 5,9 min ha4.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12