Biznes info


Rolnictwo polskie zajmowało w 2006 r. obszar ponad 15,6 min ha użytków rolnych. Największy udział stanowią indywidualne gospodarstwa, które użytkują 14 min ha, tj. ok. 89% ogólnej ilości użytków rolnych. Ponadto znaczną pozycję prezentują wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolne, głównie właścicieli i dzierżawców (byłych państwowych gospodarstw rolnych) o łącznej powierzchni niecałe 2 min ha (wykupione bądź wydzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych) oraz spółdzielnie produkcyjne i gospodarstwa sektora publicznego. Struktura agrarna rolnictwa indywidualnego jest silnie rozdrobniona i stanowi główną barierę wydolności ekonomicznej rolnictwa, postępu technologicznego i organizacji rynku rolnego. Procesy konsolidacji postępują bardzo wolno. Średnia powierzchnia użytków rolnych (UR) gospodarstwa indywidualnego powyżej 1 ha UR wzrosła w ćwierćwieczu 1980-2005 zaledwie o 1,9 ha, tj. z 5,7 ha do 7,6 ha, i to głównie w wyniku zmniejszenia liczby gospodarstw i zakupu przez rolników gruntów po byłych PGR . Pozytywne tendencje w przemianach struktury gospodarstw indywidualnych przejawiają się w tym, że następuje także ich polaryzacja, tj. większy wzrost udziału największych, (ale również najmniejszych) gospodarstw.

Komentarze do “Polskie rolnictwo”

  1. Ariz

    Polskie rolnictwo przed wejściem do unii europejskiej miało się znacznie lepiej. UE miała zapewnić jej znaczny rozwój a skończyło się zupełnie inaczej. Teraz zamiast upraw rolnych promuje się ugory za które unia wypłaca jakieś pieniądze ale przez to musimy towary kupować za granicą.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12