Biznes info


Gospodarki integrujących się krajów europejskich, wśród krajów wysoko rozwiniętych, rozwijały się z najwyższą dynamiką. Dotyczy to dekady lat 60. XX wieku. Intensyfikująca się konkurencja sprzyjała obniżaniu kosztów produkcji, podnosiła konkurencyjność, skalę produkcji, sprzyjała specjalizacji wewnątrzgałęziowej, wiążąc ze sobą gospodarki narodowe krajów członkowskich. W średnim okresie integracja sprzyjała podnoszeniu dobrobytu ludności, stabilizowała fluktuację dynamiki wzrostu gospodarczego, eliminując wcześniejsze praktyki ograniczania kontaktów z zagranicą w okresach słabnięcia koniunktury. Zastosowane rozwiązania liberalizacyjne miały trwały charakter, co w praktyce oznaczało ograniczenie możliwości wycofania się z raz wprowadzonych rozwiązań. Możliwa była dalsza liberalizacja, a nie protekcjonizm.

Działanie EWG

Utworzenie w ramach EWG unii celnej było ważnym osiągnięciem polityki integracyjnej państw członkowskich. Stanowiło zamknięcie kolejnego, po powołaniu strefy wolnego handlu, etapu w procesie integracji i zapowiadało wejście w następny. Oznaczało ujednolicenie przepisów, regulujących wzajemną wymianę towarową. Odtąd obowiązywały takie same reguły, rządzące zarówno funkcjonowaniem stref i składów wolnocłowych, jak i kalkulowaniem wartości celnej towarów. Ustanowiona w tym czasie unia celna oznaczała likwidację opłat importowych i ograniczeń ilościowych. W praktyce państwa członkowskie starały się jednak nadal preferować swoje interesy narodowe. Utrudniały więc przepływ dóbr i usług za pomocą różnych wymogów i procedur jakościowych czy odmiennych podatków.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12