Biznes info


Ważną innowacją na rynku hipotek mieszkaniowych w ostatnich latach było wytworzenie się aktywnie działającego rynku wtórnego na hipoteki. Ponieważ hipoteki mają różne terminy spłaty i oprocentowanie, nie są na tyle płynne, aby stać się jako papiery wartościowe przedmiotem obrotów na rynku wtórnym. W celu stymulacji kredytowania hipotecznego w 1970 r. Government National Mortgage Association (GNMA, tzw. „Ginnie Mae”) uruchomiła program, w trakcie którego wprowadziła koncepcję sprzedażnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, gwarantując spłatę wraz z odsetkami pakietów standaryzowanych hipotek. W ramach tego programu prywatne instytucje finansowe, takie jak banki handlowe i pożyczkowo-oszczędnościowe, mogły zgromadzić zestaw gwarantowanych przez GNMA hipotek i w pakiecie, powiedzmy wartości l min dol., sprzedać jako papier wartościowy osobie trzeciej (zwykle wielkiej instytucji inwestycyjnej, takiej jak na przykład fundusz emerytalny). Kiedy jednostki wnoszą swoje opłaty z hipoteki gwarantowanej przez GNMA do instytucji finansowej, instytucja ta przesyła je zbiorczo do właściciela papieru wartościowego, wystawiając mu czek na sumę dokonanych wpłat. Ponieważ wpłaty są gwarantowane przez GNMA, papiery tego rodzaju obciąża niewielkie ryzyko, dzięki czemu są bardzo popularne (suma należności przekracza obecnie 500 mld dol.). Obligacje hipoteczne są gwarantowane nie tylko przez agencje rządowe, ale również przez prywatne instytucje finansowe. Powodzenie tego typu obligacji było tak wielkie, że faktycznie zrewolucjonizowały one rynek hipotek mieszkaniowych. W latach siedemdziesiątych ponad 80% hipotek mieszkaniowych znajdowało się w pełnoprawnym posiadaniu banków i kas oszczędnościowo-pożyczkowych oraz banków handlowych. Obecnie tylko 1/3 jest w pełnoprawnym posiadaniu tego rodzaju instytucji; reszta – czyli 2/3 — została przekształcona w hipoteczne papiery wartościowe.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12