Biznes info


Częścią Traktatu o Unii Europejskiej zawartego w Maastricht w grudniu 1991 r. było przyjęcie przez Europejską Komisję Ekonomiczną planu utworzenia wspólnej waluty europejskiej opartej na ECU: European Curren-cy Unit. Zwolennicy unii monetarnej jako zaletę podkreślają, że wspólna waluta wyeliminuje koszty transakcyjne związane z wymianą waluty jednego państwa na walutę innego. Jednak motywem utworzenia unii monetarnej nie jest po prostu zwiększenie efektywności związane z niższymi kosztami transakcyjnymi, ale presja, jaką wywarłaby tego rodzaju unia na działania prowadzące do integracji różnych gospodarek europejskich. Pomimo pytań dotyczących wykonalności i potrzeby ujednolicania waluty, w grudniu 1995 przedstawiciele rządów 15 państw UE zawarli porozumienie o wprowadzeniu w 1999 r. wspólnej waluty, zwanej euro. Zaplanowany rozkład działań obejmuje podjęcie w początkach 1998 r. decyzji, które państwa kwalifikują się do członkostwa w unii walutowej oraz utworzenie nowego Europejskiego Banku Centralnego. Następnie z dniem l stycznia 1999 r. kursy walut zakwalifikowanych państw zostaną ustalone, Europejski Bank Centralny przejmie politykę pieniężną, a rządy państw członkowskich rozpoczną emisję zobowiązań nominowanych w euro. Do początku 2002 r. pojawią się w obiegu monety i banknoty euro, a sklepy będą podawać ceny w nowej walucie. Do czerwca 2002 stare waluty krajowe zostaną całkowicie wyeliminowane, a w państwach członkowskich używane będzie tylko euro.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12