Biznes info


Kolejny etap integracji ekonomicznej państw członkowskich Wspólnot był determinowany wolą ustanowienia wspólnego rynku, czyli zbudowania obszaru bez wewnętrznych granic, na którym istnieje swoboda w przepływie towarów, osób, usług i kapitału. Podstawą tego poziomu integracji jest duże zaufanie partnerów, gdyż każde istotne niepowodzenie we wcielaniu go w życie tworzy zagrożenie dla integralności całości wykreowanego systemu. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą bardziej koncentrował się i precyzował harmonogram ustanawiania unii celnej niż wspólnego rynku, a bariery na drodze do zrealizowania tego celu w miarę upływu czasu w niektórych obszarach zostały nawet wzmocnione. Miały one charakter administracyjny, techniczny i fiskalny. Podwyższały koszty transakcji, przynosiły zatem straty zarówno producentom, jak i konsumentom.

Hipotetyczna ścieżka rozwoju podtrzymywalnego – W dłuższym okresie przekształcenia środowiska jako całości są nieodwracalne, ale w krótkim okresie poszczególnym jego elementom lub regionom można przywracać stan zbliżony do stanu wcześniejszego. – W obrębie danego typu technologii i gospodarki możliwa jest pewna redukcja obciążeń środowiska działalnością gospodarcza dzięki oszczędzaniu zasobów, zmniejszaniu zanieczyszczeń, substytucji i tworzeniu nowych zasobów. Ogólne obciążenie środowiska wykazuje jednak tendencje rosnącą. – Rozwój gospodarki jest podtrzymywalny dzięki epokowym innowacjom technicznym i społecznym, które redukują obciążenie środowiska, udostępniają nowe zasoby przyrody i stwarzają nowe możliwości rozwoju społeczeństwa. Zmiany takie są zmianami fazowymi. Upowszechnienie się takich innowacji prowadzi do przyspieszonego rozwoju gospodarczego, a ten do przyspieszonego obciążenia środowiska.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12