Biznes info


Wyprodukowanie broni atomowej przez ZSRR (1949 rok) i przede wszystkim atak Korei Północnej na Koreę Południową postawiło na porządku dziennym kwestię skuteczności sił NATO w Europie. Stany Zjednoczone wystąpiły z propozycją wykorzystania niemieckiego potencjału, co jednak oznaczało uzbrojenie Niemiec. Zaproponowano, więc alternatywnie w 1950 roku przez francuskiego premiera Rene Plevena idea budowy Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO), która miała rozproszyć siły niemieckie w armii europejskiej, upadla dwa lata później, gdyż nie ratyfikowało jej francuskie Zgromadzenie Narodowe. Inicjatywa ta miała wymiar federacyjny, armia europejska byłaby, bowiem podporządkowana władzy ponadnarodowej. Odrzucenie pomysłu nie spowodowało zaniechania prób uzbrojenia Niemiec. Oznaczało tylko upadek sprzężonej z tą inicjatywą idei powołania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Był to jednak, przynajmniej na tym etapie inicjatyw zjednoczeniowych, kres integracji politycznej kontynentu.

Największe sukcesy w procesie budowy zjednoczonej Europy udało się osiągnąć w dziedzinie integracji gospodarczej, chociaż konkretne działania w tej sferze zostały podjęte najpóźniej. W zasadzie dopiero system kapitalistyczny w jego industrialnym i wolnokonkurencyjnym wymiarze zrodził przestanki do intensyfikacji działań zjednoczeniowych. Ogromne zasługi dla teoretycznego uzasadnienia potrzeby nasilenia wysiłków prointegracyjnych mieli XIX-wieczni niemieccy teoretycy „gospodarki wielkiego obszaru”. Właśnie wtedy sformułowano w ogólnym zarysie koncepcje strefy- wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku oraz unii walutowej i gospodarczej, uznawane dzisiaj za główne etapy integracji gospodarczej.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12