Biznes info


Wyprodukowanie broni atomowej przez ZSRR (1949 rok) i przede wszystkim atak Korei Północnej na Koreę Południową postawiło na porządku dziennym kwestię skuteczności sił NATO w Europie. Stany Zjednoczone wystąpiły z propozycją wykorzystania niemieckiego potencjału, co jednak oznaczało uzbrojenie Niemiec. Zaproponowano, więc alternatywnie w 1950 roku przez francuskiego premiera Rene Plevena idea budowy Europejskiej Wspólnoty Obronnej […]

Realniejsze inicjatywy i praktyczne działania dotyczące utworzenia związku federacyjnego tylko Europy Zachodniej pojawiły się dopiero w końcu lat 40. Społeczne, ekonomiczne i polityczne następstwa II wojny światowe; kolejny raz motywowały do szukania rozwiązań, które nie dopuściłyby do powtórzenia się konfliktu. Wydaje się jednak, że dopiero ekspansywna polityka ZSRR w Europie Środkowej, zmierzająca nie tylko do […]

Związki ubezpieczeń z gospodarką mogą być rozpatrywane w płaszczyznach: – makroekonomicznej: związany z tworzeniem dochodu narodowego w okresach bieżących, fundamentalna zależność między ludnością aktywna zawodowo a bierną, z tego wynika redystrybucyjny charakter świadczeń, wypłaty powstają kosztem aktywnego społeczeństwa. Zachowanie realności składek można dokonywać poprzez kapitalizację składem (lokalizacja nadwyżek na rynkach finansowych), waloryzację świadczeń- system repartycyjny. […]

Rola państwa w systemie ubezpieczeń społecznych: tworzenie podstaw prawnych ubezpieczeń, w zakresie, których wchodzi obowiązek ubezpieczania, czyli płacenia składki przez pracodawcy, przejęcie przez państwo obowiązku organizacji systemu ubezpieczeń społecznych i związanej z tym odpowiedzialności materialnej za świadczenia społeczne. Zakres odpowiedzialności państwa w odniesieniu do ubezpieczeń społecznych dotyczy także, ubezpieczenia zdrowotnego, na wypadek bezrobocia. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe: […]

Wnioski: – powstanie funduszu oznacza wyodrębnienie organizacyjne lub/ i finansowe części środków pieniężnych z ogółu środków. – związanie części środków z wyznaczonymi zadaniami, ograniczenie swobód alokacji środków. -podniesienie rangi zadań związanych z funduszem, są one zwykle wyłączone spod rutynowej procedury. – cele z pozabudżetowych funduszy mają ciągłość finansowania. -zasady gospodarki publicznymi funduszami umożliwiają kumulację niewykorzystanych […]


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12