Biznes info


Integracja gospodarcza stworzyła warunki do integracji politycznej. Odwrotna kolejność, w której integracja polityczna wyprzedzałaby procesy integracji gospodarczej, zahamowałaby skutecznie cały proces integracji europejskiej, zamrażając ją na wstępnym etapie próby uzgadniania wspólnej polityki. Stałoby się tak, ponieważ różne były i są nadal koncepcje zarządzania gospodarką, różne są też systemy polityczne w poszczególnych państwach, mimo że opierają […]

Strategie rozwoju są bardzo ważnym instrumentami. Zawierają one diagnozę prospektywną stanu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem bilansu potencjałów rozwojowych, z uwzględnieniem analizy SWOT zagospodarowania przestrzennego i z uwzględnieniem identyfikacji problemów, które muszą być rozwiązane w różnych horyzontach czasowych. Stąd też diagnoza ta ma charakter diagnozy prospektywnej, która różni się tym od diagnozy zwyczajnej, że diagnoza zwyczajna […]

Zasoby przyrodnicze oraz wyposażenie infrastrukturalne są immobilne. Nie da się ich przenieść, przewieźć gdzie indziej, są one przywiązane do określonego miejsca. Z uwagi na powyższe ograniczenia mobilności, ograniczenia ceny w praktyce nie osiągają długookresowej równowagi międzyregionalnej. Na różnice w cenach ma wpływ wielkość zasobów regionalnych, ich wyczerpywanie się odkrywanie nowych, zmiana gustów i przyzwyczajeń ludzi, […]

Mobilność czynników produkcji (jako warunek równowagi) Mobilność czynników produkcji i towarów, ich przepływy, są ważnym sposobem, środkiem osiągania równowagi przestrzennej w różnych skalach. Regiony słabo rozwinięte charakteryzują się bardzo małą mobilnością poszczególnych ludzi. Równoważenie się cen na towary przez handel międzynarodowy może prowadzić do równoważenia się cen także na immobilne czynniki produkcji. Wynika to z […]

1) region reliktowy (archiwalny) – jest to obszar będący w przeszłości odrębną jednostką polityczną lub administracyjną, którego nazwa przetrwała w niezmienionej formie i jest używana w życiu codziennym. Mimo to, mieszkańcy słabo odczuwają tożsamość regionalną. Do regionów tego typu można zaliczyć: Burgundie we Francji czy Andaluzję w Hiszpanii, 2) region polityczny – to region powstały […]


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12