Biznes info


W gospodarce kapitalistycznej — regulowanie rozmiarów działalności kredytowej, a poprzez działalność kredytową — oddziaływanie na wielkość inwestycji w kapitale trwałym i obrotowym, poziom cen i siły nabywczej pieniądza, kurs walut w obrotach zagranicznych oraz przebieg ogólnej koniunktury gospodarczej; prowadzona jest głównie przez bank biletowy. Kontrola bankowa posługuje się różnymi narzędziami — od bardziej ogólnych, jak […]

Swoboda przepływu usług Swoboda przepływu usług jest drugim podstawowym elementem wolnego rynku w Unii Europejskiej i polega na otworzeniu się rynków narodowych na taki przepływ oraz przewiduje harmonizację polityki w tym zakresie. Oznacza możność świadczenia usług przez obywatela jednego z państw członkowskich na terytorium innego państwa członkowskiego, bez konieczności zakładania tam przedsiębiorstwa. Jest to prawo […]

Gospodarki integrujących się krajów europejskich, wśród krajów wysoko rozwiniętych, rozwijały się z najwyższą dynamiką. Dotyczy to dekady lat 60. XX wieku. Intensyfikująca się konkurencja sprzyjała obniżaniu kosztów produkcji, podnosiła konkurencyjność, skalę produkcji, sprzyjała specjalizacji wewnątrzgałęziowej, wiążąc ze sobą gospodarki narodowe krajów członkowskich. W średnim okresie integracja sprzyjała podnoszeniu dobrobytu ludności, stabilizowała fluktuację dynamiki wzrostu gospodarczego, […]

Kolejny etap integracji ekonomicznej państw członkowskich Wspólnot był determinowany wolą ustanowienia wspólnego rynku, czyli zbudowania obszaru bez wewnętrznych granic, na którym istnieje swoboda w przepływie towarów, osób, usług i kapitału. Podstawą tego poziomu integracji jest duże zaufanie partnerów, gdyż każde istotne niepowodzenie we wcielaniu go w życie tworzy zagrożenie dla integralności całości wykreowanego systemu. Traktat […]

Polityka poszerzania jest definiowana jako proces włączania nowych członków do wspólnot. Proces ten niósł określone konsekwencje. Po pierwsze, intensyfikował konkurencje w ramach unii celnej, gdyż do strefy wolnego handlu dołączały nowe rynki, które wcześniej nie miały uprzywilejowanego dostępu do rynku tworzonego przez zintegrowane kraje. Po drugie, powiększał integrujący się rynek krajów europejskich, co miało znaczenie […]


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12