Biznes info


Przypuśćmy, że jesteś w posiadaniu 5000 dol., które chciałbyś zainwestować na rynku akcji. Ponieważ masz tylko 5000 dol., możesz nabyć jedynie niewielką liczbę udziałów. Broker powie ci, że twój zakup jest na tyle mały, że prowizja maklerska za kupno wskazanych przez ciebie akcji będzie stanowiła znacząc} procent ceny zakupu akcji. Jeśli zamiast kupna akcji postanowisz […]

Problem podobny do problemu wraków pojawia się na rynkach papierów wartościowych, czyli na rynku papierów dłużnych (obligacji) oraz na rynku akcji. Przypuśćmy, że nasz przyjaciel Irving Inwestor, potencjalny nabywca takich papierów wartościowych jak akcje zwykłe, nie potrafi rozróżnić dobrych, przynoszących duże zyski i obciążonych niewielkim ryzykiem firm od słabych przedsiębiorstw, których oczekiwane zyski są nikłe, […]

Negatywna selekcja zakłóca funkcjonowanie rynków finansowych tylko w sytuacji, kiedy kredytodawca ponosi straty wskutek niezdolności do spłacania należności kredytowych i upadłości kredytobiorcy. Zabezpieczenie, czyli własność przyrzeczona kredytodawcy na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, redukuje skutki negatywnej selekcji, ponieważ zmniejsza straty kredytodawcy na wypadek upadłości kredytobiorcy. Jeśli kredytobiorca nie spłaca otrzymanego kredytu, kredytodawca może sprzedać przedmiot stanowiący zabezpieczenie […]

Rozwój taniej technologii komputerowej oznacza, że wraz z nastaniem ery pieniądza elektronicznego rozpoczynamy wejście w nowy etap światowej ewolucji systemów płatniczych. Pieniądz elektroniczny (zwany także e-pieniądzem) jest to pieniądz przechowywany elektronicznie; występuje w kilku postaciach. Karty debetowe, bardzo podobne do kart kredytowych, umożliwiają konsumentom zakupy dóbr przez bezpośredni transfer funduszy z ich rachunku bankowego na […]

Częścią Traktatu o Unii Europejskiej zawartego w Maastricht w grudniu 1991 r. było przyjęcie przez Europejską Komisję Ekonomiczną planu utworzenia wspólnej waluty europejskiej opartej na ECU: European Curren-cy Unit. Zwolennicy unii monetarnej jako zaletę podkreślają, że wspólna waluta wyeliminuje koszty transakcyjne związane z wymianą waluty jednego państwa na walutę innego. Jednak motywem utworzenia unii monetarnej […]


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12