Biznes info


Najbardziej płynnym spośród wszystkich aktywów jest pieniądz, ponieważ sam stanowi środek wymiany; nie trzeba go na nic zamieniać, aby zrobić zakupy. Z zamianą innych aktywów na pieniądz wiążą się określone koszty transakcyjne. Kiedy sprzedajesz na przykład dom, musisz zapłacić prowizję za pośrednictwo (zwykle 5 do 7% ceny sprzedaży); jeśli potrzebujesz pieniędzy natychmiast, np. żeby zapłacić jakieś pilne rachunki, być może będziesz musiał zgodzić się na niższą cenę, żeby szybko sprzedać. Fakt, że pieniądz jest najbardziej płynnym aktywem, tłumaczy, dlaczego ludzie decydują się na trzymanie pieniędzy, nawet jeśli mają do dyspozycji atrakcyjniejsze środki przechowywania wartości. Na ile dobrym środkiem tezauryzacji jest pieniądz, zależy od poziomu cen, ponieważ wartość pieniądza jest ustalona w relacji do poziomu cen. Na przykład podwojenie wszystkich cen oznacza, że wartość pieniądza spadła o połowę; i na odwrót, obniżka wszystkich cen o 50% oznacza podwojenie wartości pieniądza. W okresie inflacji, kiedy wszystkie ceny szybko rosną, pieniądz gwałtownie traci na wartości i ludzie niechętnie przechowują swoje zasoby w tej formie. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w okresach bardzo wysokiej inflacji, nazywanej hiperinflacją, kiedy stopa inflacji przekracza 50% miesięcznie.

Rozwiązaniem problemów negatywnej selekcji na rynkach finansowych jest eliminacja asymetrii informacji przez zapewnienie osobom oferującym fundusze szczegółowych danych, dotyczących przedsiębiorstw i osób fizycznych poszukujących źródeł finansowania swojej działalności inwestycyjnej. Pozyskiwanie tego rodzaju informacji przez osoby gromadzące oszczędności i udzielające pożyczek jest możliwe między innymi dzięki prywatnym firmom, które zajmują się gromadzeniem danych oraz ich przetwarzaniem w sprzedawane nabywcom papierów wartościowych informacje, pozwalające odróżnić dobre przedsiębiorstwa od słabych. W Stanach Zjednoczonych takie firmy jak Standard and Poors’, Moody’s, czy Value Linę zbierają informacje na temat bilansów oraz działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, publikują je i sprzedają swoim subskrybentom (osobom fizycznym, bibliotekom, oraz pośrednikom finansowym zaangażowanym w obrót papierami wartościowymi). System prywatnego wytwarzania i sprzedaży informacji nie rozwiązuje jednak w pełni problemów negatywnej selekcji na rynkach papierów wartościowych, a to z powodu tzw. problemu gapowicza.

Kolejnym wynalazkiem systemu płatniczego był pieniądz papierowy (kawałki papieru, które służą jako środek wymiany). Początkowo waluta papierowa zawierała zobowiązanie wymienialności jej na monety lub określoną ilość metalu szlachetnego. W większości krajów waluta tego rodzaju przekształciła się w tzw. pieniądz fikcyjny: walutę papierową ustanawianą przez rządy jako prawny środek płatniczy (co oznacza prawny nakaz przyjmowania jej jako spłaty zobowiązań), niewymienialny jednak na monety ani metale szlachetne. Pieniądz papierowy ma tę zaletę, że jest o wiele lżejszy niż monety i metale szlachetne, jednak przyjęcie go jako środka wymiany wymaga pewnego zaufania do władz, które go emitują oraz stosunkowo zaawansowanych technik druku, utrudniających podrobienie. Pieniądz papierowy przekształcił się w jednostkę prawną, państwa zatem mogą dowolnie zmieniać swoją walutę. Jest to zresztą obecnie tematem gorących debat toczących się w rozważającej wprowadzenie zunifikowanej waluty Europie. Główne wady pieniądza papierowego i monet sprowadzają się do tego, że łatwo jest je ukraść, a ze względu na ich masę trudno transportować w większych ilościach. Problem ten został przezwyciężony dzięki pojawieniu się wraz z rozwojem współczesnej bankowości kolejnego kroku w ewolucji systemu płatniczego: wynalezienia czeków. Czeki są rodzajem IOU płatnym na żądanie, który pozwala na przeprowadzanie transakcji bez konieczności przenoszenia wielkich ilości pieniędzy. Wprowadzenie czeków było główną innowacją, która zwiększyła efektywność systemu płatniczego. Często zdarza się, że należności wpłacone i wymagalne znoszą się wzajemnie; wobec braku czeków, wymagałyby one zaangażowania wielkich ilości pieniędzy.

Pieniądz funkcjonuje również jako środek tezauryzacji (przechowywania wartości), który magazynuje siłę nabywczą. Funkcja tezauryzacji służy do zachowania siły nabywczej od chwili otrzymania dochodu do chwili jego wydania. Ta funkcja pieniądza jest bardzo przydatna, ponieważ większość z nas nie chce wydawać swojego dochodu natychmiast po otrzymaniu, ale woli poczekać aż będzie miała chęć albo czas na zakupy. Pieniądz nie jest jedynym środkiem tezauryzacji; dowolne aktywa, czy to będą pieniądze, akcje, obligacje, grunty, domy, dzieła sztuki czy biżuteria, mogą służyć do przechowania wartości. Wiele tego rodzaju przedmiotów ma w tej roli przewagę nad pieniądzem: często przynoszą właścicielowi wyższe niż pieniądz dochody, ich cena wzrasta i służą właścicielowi, np. zapewniają dach nad głową. Jeśli jednak te aktywa są bardziej poszukiwanym środkiem tezauryzacji niż pieniądz, po co ludzie trzymają pieniądze? Odpowiedź na to pytanie związana jest z ważnym w ekonomii pojęciem płynności – czyli relatywnej łatwości i szybkości z jaką dany przedmiot może zostać przekształcony w środek wymiany. Płynność jest bardzo pożądana.

Problem gapowicza uniemożliwia rynkom prywatnym wytworzenie danych w ilościach wystarczających do całkowitego wyeliminowania asymetrii informacji, która prowadzi do negatywnej selekcji. Czy rynki finansowe mogłyby odnosić korzyści z interwencji rządowych? Rząd mógłby, na przykład, zbierać informacje umożliwiające odróżnianie przez inwestorów dobrych i złych firm i oferować je nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. Rozwiązanie to jednak wymagałoby od rządu upubliczniania informacji również na temat złych firm, co mogłoby się okazać politycznie niełatwe. Inna opcja (na którą zdecydował się rząd Stanów Zjednoczonych i większość rządów na świecie) polega na regulowaniu rynków papierów wartościowych przez rząd w taki sposób, aby zachęcać firmy do ujawniania rzetelnych informacji na swój temat, co pozwala inwestorom określić, na ile wybrane przedsiębiorstwo jest godne zaufania. W Stanach Zjednoczonych rolę agencji rządowej, odpowiedzialnej za dostosowywanie przedsiębiorstw, które sprzedają swoje papiery wartościowe na otwartym rynku do standardowych zasad rachunkowości oraz ujawnianie informacji dotyczących ich obrotów, aktywów i zysków, pełni Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełdy. Podobne regulacje spotykane są również w innych państwach.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12