Biznes info


Historia rozwoju wspólnot międzynarodowych wskazuje na następujące cechy tego rozwoju:

1. Wzrost ilości i złożoności wspólnot międzynarodowych polega głównie na obejmowaniu przez nie coraz to nowych dziedzin życia społeczeństw i państw oraz rodzajów stosunków międzynarodowych. Wzrost ten wychodzi od wspólnego stosunku do religii, polityki czy obronności i prowadzi do wspólnego stosunku do kwestii gospodarczych, kulturalnych, naukowo-technicznych i ekologicznych. Jeśli na etapie początkowym rozwój ten obejmował w sposób izolowany poszczególne rodzaje stosunków lub ich działań, to współcześnie obejmuje je coraz bardziej kompleksowo i współzależnie.

2. Widoczna jest coraz większa zmienność zasięgu czasowego (tzn. trwałości) i przestrzennego (tzn. wielkości) wspólnot międzynarodowych. Coraz więcej wspólnot przejawia, bowiem tendencję poświęcania dużo uwagi i środków sprawie swojego przetrwania oraz ekspansji. Dawniejsze wspólnoty efemeryczne czy doraźne, tworzone na czas wielkiego zagrożenia, wyprawy wojennej, regencji lub realizacji określonego celu, są zastępowane przez wspólnoty coraz bardziej trwałe i wybiegające w przyszłość. Jednocześnie wspólnoty o motywacjach i więziach lokalnych są zastępowane przez wspólnoty o motywacjach i więziach regionalnych, kontynentalnych lub zgoła światowych.

3. Dokonuje się wzrost ilości i jakości wspólnot międzynarodowych. Jest to proces przechodzenia od wspólnot sektorowych (jak np. Europejska Wspólnota Węgla i Stali czy Europejska Wspólnota Energii Atomowej), nielicznych i ograniczonych pod względem zakresu więzi, interesów i celów, do wspólnot liczniejszych, istniejących równocześnie i coraz bardziej złożonych.

4. Wraz ze wzrostem wielości istniejących równocześnie wspólnot międzynarodowych dochodzi do nakładania się lub wykluczania wzajemnego pewnych zakresów ich treści. W związku z tym pojawiają się problemy współistnienia, współdziałania, rywalizacji, sprzeczności i napięć między wspólnotami, jak też współzależności i hierarchiczności wspólnot. Wszystkie człony zespołu cech wewnątrzwspólnotowych mają zarazem charakter ogólnosocjologiczny i międzynarodowy, gdyż są one ukształtowane przez historię i przez bieżące stosunki między państwami.


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12