Biznes info


Przede wszystkim powinniśmy poznać termin zdolności kredytowej. Możemy ją oszacować nawet sami! Należy też wiedzieć, jakie są najważniejsze czynniki, którymi kierują się banki oceniając naszą sytuację finansową. Pamiętajmy, że to od nich zależy, na jak dużą kwotę oraz na jakich warunkach otrzymamy kredyt. Od tego także może zależeć, czy kupimy wymarzony dom, czy jednak będziemy […]

Definicja w ujęciu ekonomii marksistowskiej — fizyczne produkty pracy ludzkiej posiadające wartość użytkową; definicja w ujęciu ekonomii burżuazyjnej — wszystkie przedmioty fizyczne służące do zaspokajania potrzeb ludzkich bezpośrednio lub pośrednio, a znajdujące się w ograniczonej ilości, a więc będące przedmiotem gospodarowania; przeciwieństwem dobra ekonomicznego są dobra wolne, służące zaspokajaniu potrzeb ludzkich, lecz występujące w nieograniczonych […]

Całość działalności gospodarczej prowadzonej w ramach danego gospodarstwa narodowego i ściśle uzależniona od jego struktury; składa się na nią działalność gospodarcza (gospodarka) w sferze produkcji, obiegu, podziału i konsumpcji, a także gospodarka we wszystkich działach i gałęziach gospodarstwa narodowego. Termin gospodarka narodowa używany jest często dla podkreślenia ogólnokrajowego, tj. nieodcinkowego i nieregionalnego, charakteru działalności gospodarczej […]

Monopolistyczna umowa niezależnych finansowo i technicznie przedsiębiorstw tej samej gałęzi produkcji, mająca na celu opanowanie rynku i zwiększenie zysku kapitalistycznego; środkami do tego celu są: ograniczenie lub likwidacja konkurencji między członkami kartelu; ustalenie minimalnej ceny sprzedażnej oraz maksymalnych rozmiarów produkcji każdego uczestnika kartelu. Ograniczając produkcję, kartel sztucznie winduje cenę w górę, umożliwiając w ten sposób […]

Jedna z form rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w Polsce pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej; polega na złożeniu przez wierzyciela, będącego dostawcą towarów, wykonawcą robót lub usług, polecenia do finansującego go banku, by zainkasował należność od odbiorcy. Dostawca wypełnia w tym celu formularz bankowy, tzw. „żądanie zapłaty”, na którym zestawia należności, dołączając faktury podlegające zapłacie przez płatnika-odbiorcę z […]


biznes info zdolnosc kredytowa dobra ekonomiczne gospodarka narodowa kartel inkaso q 2 q 3 q 4 q 5 q 20 infos infofakty kontrola bankowa swobody przeplywu plusy integracji krajow konsekwencje stworzenia wspolnego rynku polityka poszerzania integracja europejska co obejmuje strategia rozwoju czynniki produkcji i ich mobilnosc mobilnosc czynnikow produkcji typy regionow region ekonomiczny a region dzialania lokalizacja produkcji zalozenia teorii przestrzennej rownowagi rola decyzji i czasu od czego zalezy dlugosc oddzialywania decyzji q 6 przeksztalcenia popytu potencjalnego w efektywny ujecie mikroskopowe ujecie makroskopowe linie i strefy graniczne unia polityczna q 7 definicja pieniadza akcepty bankowe czy zakupy w sieci sa bezpieczne funkcjonalnosci sklepu internetowego multimedialne platformy sprzedazy q 19 q 16 q 17 q 18 infos infofakty q 2 infos infofakty q 3 infos infofakty q 4 infos infofakty q 5 infos infofakty q 20 integracja polityczna zwiazek federacyjny zwiazki ubezpieczen z gospodarka finanse ubezpieczen spolecznych wnioski funkcje i wady funduszy q 8 finansowe podstawy finanse lokalne ue na presje konkurencyjnosci regulacje prawne polskie rolnictwo q 9 pieniadz w gospodarce obligacje hipoteczne weksle skarbowe usa ekspertyzy gotowka elektroniczna pieniadz jako aktywa prywatna produkcja pieniadz papierowy srodek tezauryzacji regulacje rzadowe q 15 q 14 przyklad dealera definicja fed to ml umowy kredytowe rynki pieniezne i kapitalowe wplyw negatywnej selekcji w jaki sposob transakcje wplywaja na strukture finansowa wraki a rynek akcji i obligacji zabezpieczenia dodatkowe i kapital wlasny pieniadz elektroniczny narodziny euro infos infofakty q 6 infos infofakty q 7 infos infofakty q 19 infos infofakty q 16 infos infofakty q 17 infos infofakty q 18 europejski rynek sektorowe analizy rynkowe reformacja wspolnej polityki rolnej porazki geneza wspolnej polityki rolnej q 10 prawa miedzynarodowe historia rozwoju wspolnot pojecie i istota wspolnot miedzynarodowych rolne informacje dyfuzja innowacji q 11 loteryjna wygrana jako biznes uczciwosc w biznesie srodek wymiany agregaty pieniezne problem gapowicza q 13 podpisywanie umow prowadzenie sklepu sportowego przyczyny recesji w gospodarce jak wyjsc z recesji ekonomicznej panstwo opiekuncze i jego model ekonomiczny q 12 infos infofakty q 8 infos infofakty q 9 infos infofakty q 15 infos infofakty q 14 metody uniwersalne w gospodarce przestrzennej wplyw postepu technicznego na zmiany w przestrzeni cele planowania przestrzennego czynniki przyswajania innowacji roznice miedzy geografia ekonomiczna a przyrodnicza formy aglomeracji w jaki sposob mozemy byc nieco bardziej niezalezni finansowo jak mozemy tak naprawde sie wzbogacic w jaki sposob sfinansowac zakup auta gospodarka ma wplyw na finanse i biznes w duzym stopniu w jaki sposob mozna odniesc sukces w biznesie w co warto inwestowac pieniadze ekonomia w duzym stopniu wplywa na finanse ekonomia a inne nauki rola statystyki w ekonomii szukamy interesujacych interesow czy otworzenie restauracji ma sens jak inwestowac swoje pieniadze ekonomia oddzialuje na gospodarke i na przemysl co zrobic aby pomnozyc swoje oszczednosci infos infofakty q 10 infos infofakty q 11 infos infofakty q 13 infos infofakty q 12